Tin tức sự kiện

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Nam Định và Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II (07/07/2014)

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Cục HHVN tại Công văn số 1608/CHHVN-PC, ngày 26/4/2014 về việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, ngày 04/7/2014, tại Cảng vụ Hàng hải Nam Định đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Nam Định và Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II.

Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan gồm 3 chương, 17 điều. Nội dung của Quy chế là sự cụ thể hóa Quy chế phối hợp số 1562/QCPH-CHHVN-CĐTNĐVN ngày 25/4/2014 giữa Cục HHVN và Cục ĐTNĐ trong quản lý hoạt động hàng hải và giao thông đường thủy nội địa. Tham dự buổi lễ, về phía Cảng vụ Hàng hải Nam Định có Giám đốc Đinh Quang Đăng cùng Ban Giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ; về phía Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II có Phó giám đốc Nguyễn Xuân Quế và các thành viên trong Ban giám đốc, Trưởng phòng Pháp chế và Thanh tra an toàn.

 

Description: http://www.vinamarine.gov.vn/images/Picnews/kyk.jpg

 

Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Nam Định và Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển ổn định, kịp thời trao đổi thông tin, giải quyết vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động hàng hải và giao thông đường thủy nội địa, trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi trách nhiệm của mỗi bên theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quy định chi tiết công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ, bao gồm: Phối hợp trong công tác chỉ đạo; công tác lập kế hoạch điều động tàu thuyền; công tác điều tra tai nạn hàng hải và đường thủy nội địa; trong trao đổi thông tin và xử lý thông tin; trong công tác kiểm tra giám sát, tuyên truyền phổ biến pháp luật và phối hợp thực hiện các mặt công tác khác. 

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải thủy, giảm thiểu thủ tục hành chính. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai đơn vị đã thống nhất tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp và triển khai Quy chế ngay sau khi được ban hành. Đồng thời,  khẳng định sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm của lãnh đạo hai đơn vị trong việc cụ thể hóa việc thực thi pháp luật và để phối hợp chặt chẽ trong hoạt động của từng đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, qua đó hỗ trợ, phát huy sức mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ của mỗi bên, góp phần đảm bảo an toàn vận tải trong khu vực.

ĐỖ MINH CHIẾN

(Nguồn http://vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=detail&id=2363)Tin liên quan
Thông báo mới