Văn bản chỉ đạo điều hành

Đơn vị ban hành
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Năm ban hành
Tháng ban hành
Ngày ban hành
Số ký hiệu
Trích yếu
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 1651/CĐTNĐ-TCCB 11/08/2015 Kế hoạch Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cục Đường thủy nội địa Việt Nam giai đoạn 2015-2021 triển khai Kế hoạch số 188-KH/BCSĐ ngày 15/7/2015 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT
2 Số: 3998/BGTVT-TTr 01/04/2015 Văn bản về việc tạo điều kiện để thanh tra Sở GTVT vào thanh tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về xếp dỡ hàng hóa lên xe ô tô tại cảng bến
3 Số: 3238/BGTVT-VT 18/03/2015 Công văn về việc tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm quy định xếp hàng hóa và kiểm soát tải trọng phương tiện.
4 Số: 398/CĐTNĐ-PC-TTr 13/03/2015 Công văn về việc tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện thủy nội địa