Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cục Đường thủy nội địa Việt Nam giai đoạn 2015-2021 triển khai Kế hoạch số 188-KH/BCSĐ ngày 15/7/2015 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT

Số ký hiệu Số 1651/CĐTNĐ-TCCB
Cơ quan ban hành Bộ giao thông vận tải
Loại văn bản Vận tải
Người ký Cục Trưởng Hoàng Hồng Giang
Ngày ban hành 11/08/2015
Thời gian hiệu lực 11/08/2015
Tài liệu đính kèm Số 1651/CĐTNĐ-TCCB .pdf