Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Số ký hiệu Số: 59/2023/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Loại văn bản Lĩnh vực khác
Người ký Trần Lưu Quang
Ngày ban hành 14/08/2023
Thời gian hiệu lực 15/08/2023
Tài liệu đính kèm Số: 59/2023/NĐ-CP.pdf