Thông báo mới

Văn bản số 43/TB-HĐTD Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II