Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 33/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lại phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Số ký hiệu Số: 33/2022/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ giao thông vận tải
Loại văn bản Phương tiện
Người ký Nguyễn Xuân Sang
Ngày ban hành 12/12/2022
Thời gian hiệu lực 02/01/2023
Tài liệu đính kèm Số: 33/2022/TT-BGTVT.pdf