Tin tức sự kiện

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II tổ chức họp thảo luận, tuyên truyền, phổ biến Nghị định 08/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động Đường thủy nội địa

Ngày 12/3/2021, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II đã tổ chức họp thảo luận, tuyên truyền, phổ biến Nghị định 08/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động Đường thủy nội địa. Tới tham dự buổi họp có Lãnh đạo đơn vị, Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng (phụ trách), phó trưởng các phòng, ban, đại diện.

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 28/01/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2021. Đây là văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành quan trọng trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, bao gồm: Đầu tư xây dựng, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; quản lý hoạt động của phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động đường thủy nội địa.

Tại buổi họp, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Kiên – Trưởng phòng Pháp chế trình bày tóm lược các nội dung chính của Nghị định, những quy định mới trong Nghị định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và những quy định được bãi bỏ, các thủ tục hành chính được đơn giản hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vận tải thủy, đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước. Đồng chí Lê Quang Trung - Trưởng phòng Quản lý Cảng bến đã có một số ý kiến chuyên sâu về những đổi mới của Nghị định trong hoạt động cảng bến và vấn đề bảo vệ môi trường. Sau khi nghe tóm tắt nội dung Nghị định, các đại biểu cùng nhau thảo luận để làm rõ các nội dung của Nghị định, từ đó hiểu rõ, hiểu đúng để có thể triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Kết thúc buổi họp, Giám đốc Lê Đức Cường ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu tham dự về nội dung Nghị định 08/2021/NĐ-CP và hi vọng các phòng, ban, đại diện sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định trong thực tiễn.

Ban CNTT&QLDL

 Tin liên quan
Thông báo mới