Các đại diện trực thuộc

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Thuận Thành, huyện phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Trưởng đại diện:  Nguyễn Huỳnh Lý

Số điện thoại: CĐ02803666667

Hộp thư điện tử: thainguyen@cangvu2.gov.vn

Phạm vi quản lý:

Tên sông (kênh, hồ)

Bờ (Trái, Phải)

Phạm vi quản lý   Từ Km…đến Km…

Chiều dài km

Sông Công

Phải

Từ Km 0 đến Km 19

19

Sông Công

Trái

Từ Km 0 đến Km 19

19

Sông Cầu

Phải

Từ Km 69 đến Km 104

35

Sông Cầu

Trái

Từ Km 69 đến Km 104

35

Tổng

108