Các đại diện trực thuộc

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Thái Bình

Địa chỉ: Tổ 18, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Trưởng đại diện:  Phạm Tiến Lượng

Số điện thoại: CĐ02273641486

Hộp thư điện tử: thaibinh@cangvu2.gov.vn

Phạm vi quản lý:


Tên sông (kênh, hồ)

Bờ

(Trái, Phải)

Phạm vi quản lý

Từ Km…đến Km…

Chiều dài km

Sông Hồng

Trái

Từ Km 0 đến hết Km 86

87

Sông Hóa

Phải

Từ Km 0 đến Km 36,5

36,5

Sông Luộc

Phải

Từ Km 20 đến hết Km 34

15

Sông Trà Lý

Phải

Từ Km 0 đến hết Km 70

70

 

Sông Trà Lý

Trái

Từ Km 0 đến hết Km 70

70

Tổng

278,5