Các đại diện trực thuộc

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Phú Thọ

Địa chỉ: Số 8, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Trưởng đại diện:  Phạm Sỹ Công

Số điện thoại: CĐ:02103862815  

Hộp thư điện tử: phutho@cangvu2.gov.vn

Phạm vi quản lý:


Tên sông (kênh, hồ)

Bờ

(Trái, Phải)

Phạm vi quản lý

Từ Km…đến Km…

Chiều dài km

Sông Hồng

Phải

Từ Km 254 đến hết Km 359

106

Sông Hồng

Trái

Từ Km 237 đến hết Km 364

128

Sông Lô

Phải

Từ Km 0 đến Km 71

Từ Km 106 đến Km 106+250

71

Sông Lô

Trái

Từ Km 0 đến hết Km 35+500

Từ Km 56 đến Km 68

Từ Km 79+800 đến Km 80+100

48,5

Tổng

353,5