Các đại diện trực thuộc

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Phả Lại

Địa chỉ: phố Lục Đầu Giang, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Hải Dương

Trưởng đại diện:  Trần Xuân Trường

Số điện thoại: CĐ: 02203881135

Hộp thư điện tử: phalai@cangvu2.gov.vn

Phạm vi quản lý:

Tên sông

(kênh, hồ)

Bờ

(Trái, Phải)

Phạm vi quản lý  

Từ Km…đến Km…

Chiều dài km

Sông Cầu

Phải

Từ Km 0 đến hết Km 15

16

Sông Cầu

Trái

Từ Km 0 đến hết Km 15

16

Sông Thái Bình

Phải

Từ Km 93 đến Km 100

7

Sông Thái Bình

Trái

Từ Km 93 đến Km 100

7

 

Sông Thương

Phải

Từ Km 0 đến hết Km 09

10

Sông Thương

Trái

Từ Km 0 đến hết Km 09

10

Sông Đuống

Phải

Từ Km 0 đến hết Km 07

8

 

Sông Đuống

Trái

Từ Km 0 đến hết Km 07

8

 

Tổng

82