Các đại diện trực thuộc

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Nam Định

Địa chỉ: 217 Trần Nhân Tông, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Phó Trưởng đại diện:  Đặng Đình Thanh

Số điện thoại: CĐ02283837335

Hộp thư điện tử: namdinh@cangvu2.gov.vn

Phạm vi quản lý:

Tên sông (kênh, hồ)

Bờ (Trái, Phải)

Phạm vi quản lý   Từ Km…đến Km…

Chiều dài km

Sông Hồng

Phải

Từ Km 0 đến hết Km 82

83

Sông Ninh Cơ

Phải

Từ Km 09 đến Km 56

47

Sông Ninh Cơ

Trái

Từ Km 09 đến Km 56

47

Sông Đào Nam Định

Phải

Từ Km 0 đến Km 33,5

33.5

Sông Đào Nam Định

Trái

Từ Km 0 đến Km 33,5

33.5

Sông Đáy

Trái

Từ Km 0 đến hết Km 90

91

Kênh Quần Liêu

Phải

Từ Km 0 đến Km 3,5

3.5

Kênh Quần Liêu

Trái

Từ Km 0 đến Km 3,5

3.5

Tổng

342