Các đại diện trực thuộc

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Hưng Yên

Địa chỉ: Xóm Cầu, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Trưởng đại diện:  Nguyễn Hồng Sơn

Số điện thoại: CĐ:02213666056

Hộp thư điện tử: hungyen@cangvu2.gov.vn

Phạm vi quản lý:

Tên sông (kênh, hồ)

Bờ

(Trái, Phải)

Phạm vi quản lý 

  Từ Km…đến Km…

Chiều dài km

Sông Hồng

Phải

Từ Km 83 đến hết Km 120

38

 

Sông Hồng

Trái

Từ Km 87 đến hết Km 164

78

 

 

Sông Luộc

Phải

Từ Km 35 đến Km 72

37

 

Sông Luộc

Trái

Từ Km 35 đến Km 72

37

 

 

Tổng

190