Các đại diện trực thuộc

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Hòa Bình

Địa chỉ:  Xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Phụ trách đại diện:  Nguyễn Hồng Liêm

Số điện thoại: CĐ02183887160

Hộp thư điện tử: hoabinh@cangvu2.gov.vn

Phạm vi quản lý:


Tên sông (kênh, hồ)

Bờ

(Trái, Phải)

Phạm vi quản lý

Từ Km…đến Km…

Chiều dài km

Sông Đà

Phải

Từ Km 33 đến Km 58

25

Sông Đà

Trái

Từ Km 33 đến Km 58

25

Hồ Hòa Bình

Phải

Từ Km 0 đến Km 50

50

Hồ Hòa Bình

Trái

Từ Km 0 đến Km 72

72

Tổng

172