Các đại diện trực thuộc

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Hà Nội

Địa chỉ: 922 Bạch đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Trưởng đại diện: 

Số điện thoại: CĐ: 0243.984118

Hộp thư điện tử: hanoi@cangvu2.gov.vn

Phạm vi quản lý: 

Tên sông (kênh, hồ)

Bờ

(Trái, Phải)

Phạm vi quản lý 

  Từ Km…đến Km…

Chiều dài km

Sông Hồng

Phải

Từ Km 121 đến hết Km 253

133

Sông Hồng

Trái

Từ Km 165 đến hết Km 236

72

Sông Đuống

Phải

Từ Km 45 đến Km 68

23

Sông Đuống

Trái

Từ Km 45 đến Km 68

23

Sông Đà

Phải

Từ Km 0 đến hết Km 32

33

Sông Đà

Trái

Từ Km 0 đến hết Km 32

33

Tổng

317