Các đại diện trực thuộc

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Hà Nam

Địa chỉ: Xã Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Trưởng đại diện:  Trần Văn Dũng

Số điện thoại: CĐ02263854541

Hộp thư điện tử: hanam@cangvu2.gov.vn

Phạm vi quản lý:

Tên sông (kênh, hồ)

Bờ                     (Trái, Phải)

Phạm vi quản lý                      (Từ Km…đến Km…)

Chiều dài              (km)

Sông Đáy

Phải

Từ Km 95 đến Km 163

68

Sông Đáy

Trái

Từ Km 91 đến Km 163

72

Tổng

140