Các đại diện trực thuộc

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Bắc Giang

Địa chỉ: Khu 1, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Trưởng đại diện:  Phạm Thanh Quyết

Số điện thoại: CĐ02049859938

Hộp thư điện tử: bacgiang@cangvu2.gov.vn

Phạm vi quản lý:

Tên sông (kênh, hồ)

Bờ (Trái, Phải)

Phạm vi quản lý   Từ Km…đến Km…

Chiều dài Km

Sông Thương

Phải

Từ Km 10 đến Km 62

52

Sông Thương

Trái

Từ Km 10 đến Km 62

52

Sông Lục Nam

Phải

Từ Km 0 đến Km 56

56

Sông Lục Nam

Trái

Từ Km 0 đến Km 56

56

Tổng

216