Thông báo về phối hợp xử lý các phương tiện vi phạm

Công văn số 2394/KH-C67-P13 ngày 30/6/2015 của Cục Cảnh sát giao thông về kế hoạch kiểm tra , xử lý phương tiện thủy vi phạm các phương tiện về đăng ký, đăng kiểm và ATKT

Tải văn bản về tại đây