Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Số ký hiệu Số: 115/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Loại văn bản Tổ chức cán bộ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 25/09/2020
Thời gian hiệu lực 29/09/2020
Tài liệu đính kèm Số: 115/2020/NĐ-CP.pdf