Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Số ký hiệu Số: 30/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Loại văn bản Lĩnh vực khác
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 03/05/2020
Thời gian hiệu lực 03/05/2020
Tài liệu đính kèm Số: 30/2020/NĐ-CP.pdf