Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản 1187/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và xử lý văn bản điện tử của Bộ Giao thông vận tải

Số ký hiệu Số: 1187/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ giao thông vận tải
Loại văn bản Lĩnh vực khác
Người ký Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành 06/02/2019
Thời gian hiệu lực 06/02/2019
Tài liệu đính kèm Số: 1187/QĐ-BGTVT.pdf