Văn bản quy phạm pháp luật

THÔNG TƯ 01/2019/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

Số ký hiệu Số 01/2019/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ giao thông vận tải
Loại văn bản Luồng tuyến
Người ký Nguyễn Nhật
Ngày ban hành 11/01/2019
Thời gian hiệu lực 01/03/2019
Tài liệu đính kèm Số 01/2019/TT-BGTVT.pdf