Thông báo mới

Văn bản số 992/QĐ-CVII Quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Duy Hà giữ chức Phó trưởng Đại diện cảng vụ ĐTNĐ Ninh Bình

tải về tại đây