Thông báo mới

Văn bản số 989/QĐ-CVII Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nhơn giữ chức Phó trưởng Đại diện cảng vụ ĐTNĐ Phú Thọ

tải về tại đây