Tổ chức đoàn thanh niên

Bí thư

Trần Đình Minh - Bí Thư Chi Đoàn