Văn bản quy phạm pháp luật

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 35/2012/TT-BGTVT NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ LẮP ĐẶT BÁO HIỆU KILÔMÉT - ĐỊA DANH VÀ CÁCH GHI KÝ HIỆU, SỐ THỨ TỰ TRÊN BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Số ký hiệu Số: 49/2018/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ giao thông vận tải
Loại văn bản Luồng tuyến
Người ký Nguyễn Nhật
Ngày ban hành 11/09/2018
Thời gian hiệu lực 01/01/2019
Tài liệu đính kèm Số: 49/2018/TT-BGTVT.pdf