Văn bản quy phạm pháp luật

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/2016/TT-BGTVT NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2015/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Số ký hiệu Số: 18/2018/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ giao thông vận tải
Loại văn bản Luồng tuyến
Người ký Nguyễn Nhật
Ngày ban hành 11/04/2018
Thời gian hiệu lực 01/06/2018
Tài liệu đính kèm Số: 18/2018/TT-BGTVT.pdf