Văn bản quy phạm pháp luật

NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NẠO VÉT TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VÀ VÙNG NƯỚC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Số ký hiệu Số: 159/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản Lĩnh vực khác
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 28/11/2018
Thời gian hiệu lực 11/01/2019
Tài liệu đính kèm Số: 159/2018/NĐ-CP.pdf