Văn bản quy phạm pháp luật

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH

Số ký hiệu Số: 35/2018/QH14
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Lĩnh vực khác
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành 20/11/2018
Thời gian hiệu lực 01/01/2019
Tài liệu đính kèm Số: 35/2018/QH14.pdf