Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 39/2018/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT

Số ký hiệu Số: 39/2018/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ giao thông vận tải
Loại văn bản Phương tiện
Người ký Nguyễn Nhật
Ngày ban hành 06/06/2018
Thời gian hiệu lực 06/06/2019
Tài liệu đính kèm Số: 39/2018/TT-BGTVT.pdf