Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 03/2018/TT-BTP Quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Số ký hiệu Số: 03/2018/TT-BTP
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Loại văn bản Cảng , bến
Người ký Lê Thành Long
Ngày ban hành 03/10/2018
Thời gian hiệu lực 07/01/2018
Tài liệu đính kèm Số: 03/2018/TT-BTP.pdf