Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH QUy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Số ký hiệu Số: 07/2016/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội
Loại văn bản Lĩnh vực khác
Người ký Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành 15/05/2016
Thời gian hiệu lực 01/07/2016
Tài liệu đính kèm Số: 07/2016/TT-BLĐTBXH.pdf