Tin tức sự kiện

Bộ Giao thông vận tải tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020"

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1933/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2020 Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020”. Cuộc thi là dịp nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và trong thực thi công vụ, nhiệm vụ nói riêng; góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính chung của Bộ. 

Thể lệ và hướng dẫn chi tiết các bước tham gia cuộc thi như sau:

Ban CNTT & QLDL

Tin liên quan
Thông báo mới