Thông báo mới

Văn bản số 8312/KHLT-BGTVT-CĐGTVTVN - Kế hoạch liên tịch tổ chức triển khai Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

tải về tại đây