Thông báo luồng

Văn bản 621/TB-ĐTNĐPB - Thông báo lịch điều tiết sông Đào Hạ lý - Thành phố Hải Phòng tháng 8 năm 2021

tải về tại đây