Thông báo luồng

Văn bản 550/TB-ĐTNĐPB - Thông báo lịch điều tiết sông Đào Hạ Lý - Thành phố Hải Phòng tháng 7 năm 2021

tải về tại đây