Thông báo mới

Văn bản 2441/CĐTNĐ-VT-ATGT thông báo về việc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn đặc biệt phương tiện thủy nội địa không còn giá trị sử dung

Tải về tại đây