Các đại diện trực thuộc

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Yên Bái

Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Phụ trách đại diện:  Nguyễn Đức Xuân

Số điện thoại:  

Hộp thư điện tử: yenbai@cangvu2.gov.vn

Phạm vi quản lý:

Tên sông (kênh, hồ)

Bờ (Trái, Phải)

Phạm vi quản lý   Từ Km…đến Km…

Chiều dài km

Sông Hồng

Phải

Từ Km 360 đến Km 450

90

Sông Hồng

Trái

Từ Km 365 đến Km 450

85

Hồ Thác Bà

Phải

Từ Km 0 đến  Km 50

50

Hồ Thác Bà

Trái

Từ Km 0 đến Km 50

50

Tổng

275