Các đại diện trực thuộc

Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Bình

Địa chỉ: Thôn Cương Trung C, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình

Trưởng đại diện:  Võ Thanh Thương

Số điện thoại: CĐ02323535969

Hộp thư điện tử: quangbinh@cangvu2.gov.vn

Phạm vi quản lý:

Tên sông (kênh, hồ)

Bờ (Trái, Phải)

Phạm vi quản lý   Từ Km…đến Km…

Chiều dài km

Sông Gianh

Phải

Từ thượng lưu cảng xăng dầu sông Gianh 200 đến Đồng Lào

63

Sông Gianh

Trái

Từ thượng lưu cảng xăng dầu sông Gianh 200 đến Đồng Lào

63

Sông Son

Phải

Từ Km 0 đến Km 36

36

Sông Son

Trái

Từ Km 0 đến Km 36

36

Sông Nhật Lệ

Phải

Từ Km 0 đến Km 22

22

Sông Nhật Lệ

Trái

Từ Km 0 đến Km 22

22

Tổng

242