Tin tức sự kiện

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tổ chức thi tuyển viên chức năm 2021

Ngày 28/9/2021, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II đã tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II năm 2021. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Lê Đức Cường – Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II, chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, các đồng chí thành viên Hội đồng, các đồng chí trong Ban Giám sát và các thí sinh tham dự kỳ thi.

Lễ khai mạc kì thi tuyển dụng viên chức Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II năm 2021

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Đức Cường – Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng nhấn mạnh: Công tác tuyển dụng viên chức là khâu đầu tiên, có quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực của mỗi cơ quan trong hệ thống chính trị nói chung và Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II nói riêng. Chính vì vậy, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II luôn coi trọng việc tuyển dụng viên chức để lựa chọn những người có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực, am hiểu nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Căn cứ Văn bản số 1448/CĐTNĐ-TCCB ngày 05/7/2021 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II năm 2021. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II đã tiến hành thực hiện quy trình tuyển dụng 14 chỉ tiêu viên chức vào làm việc tại đơn vị. Sau thời gian thông báo, có 14 thí sinh đăng kí dự tuyển và đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vào làm việc tại các Đại diện Cảng vụ (Mã VTVL 22.2.29). Trong buổi thi vòng 1 ngày 28/9/2021, có 01 thí sinh vắng mặt.

Tại lễ khai mạc, các thí sinh dự thi được nghe Hội đồng tuyển dụng phổ biến các quy chế, quy định của kỳ thi.

Để kỳ thi diễn ra đảm bảo an toàn, khách quan, công bằng và đúng quy định, đồng chí Lê Đức Cường – Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng yêu cầu các thành viên Hội đồng tuyển dụng nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch trong quá trình kỳ thi diễn ra; Ban giám sát thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ nội vụ về quy chế tổ chức thi. Đồng chí chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin và đạt được kết quả cao nhất.

Phòng Tổ chức – Hành chínhTin liên quan
Thông báo mới