Tin tức sự kiện

Cảng vụ Đường thủy nội thủy khu vực II hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2021

Thực hiện Văn bản số 2237/CĐTNĐ -KHCN-HTQT&MT ngày 01/10/2021 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; ngày 06/10/2021 Cảng vụ Đường thủy nội khu vực II đã ban hành Văn bản số 842/CVII-QLCB yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) là một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch được phát động trên phạm vi toàn cầu, là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II, yêu cầu các Phòng, Đại diện trực thuộc, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm nay phải đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, tập trung tuyên truyền, truyền thông trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch đảm bảo thiết thực, hiệu quả vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ môi trường, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II yêu cầu các Phòng, Đại diện phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng, cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 tới viên chức, người lao động; Hạn chế sử dụng và phát tán các chất thải nhựa, chất thải có hại ra môi trường cần thu gom, phân loại và có các biện pháp xử lý phù hợp đảm bảo môi trường trong sạch; Khuyến khích đưa ra các ý tưởng, sáng kiến phù hợp với thực tế của tập thể và các cá nhân trong công tác thu gom, xử lý chất thải bảo vệ môi trường;

Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Bắc Ninh tham gia hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn"

Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các chủ cảng, bến thủy nội địa và phương tiện thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo Điều 46,47,48,49 của Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn tập trung các nội dung sau:

1. Hoạt động khai thác cảng, bến thủy nội địa

- Kiểm tra, đôn đốc chủ cảng, bến thủy nội địa trong việc thực hiện kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu đối với cảng thủy nội địa và bến thủy nội địa kinh doanh xăng dầu.

- Tuyên truyền, đôn đốc việc thực hiện quá trình phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý các các thải rắn, chất thải thông thường, chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động đường thủy nội địa theo quy định.

2. Hoạt động đóng mới, sửa chữa, hoán cải, phục hồi và phá dỡ phương tiện

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phương án bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố tràn dầu của chủ cơ sở theo đúng quy định.

- Tuyên truyền, kiểm tra việc xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động của cơ sở phát sinh.

3. Hoạt động đối với phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nội địa nước ngoài hoạt động trên đường thủy nội địa

- Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức tới các phương tiện tham gia hoạt động đường thủy nội địa trong việc bảo vệ, giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường

- Tuyên truyền, kiểm tra các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm trên các phương tiện tham gia hoạt động đường thủy nội địa.

- Kiểm tra việc thu gom, vận chuyển, thông tin về việc xử lý chất thải thông thường và chất thải nguy hại trên các tàu đang neo đậu và đang hoạt động.


Phòng Tổ chức – Hành chínhTin liên quan
Thông báo mới