Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 18/2018/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Số ký hiệu Số 18/2018/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ giao thông vận tải
Loại văn bản Lĩnh vực khác
Người ký Nguyễn Nhật
Ngày ban hành 11/04/2018
Thời gian hiệu lực 06/01/2018
Tài liệu đính kèm Số 18/2018/TT-BGTVT.pdf