Văn bản quy phạm pháp luật

Luật số 15/2017/QH14 Quản lý, sử dụng tài sản công

Số ký hiệu Số: 15/2017/QH14
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Đầu tư xây dựng, quản lý tài sản
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành 04/10/2017
Thời gian hiệu lực 01/01/2018
Tài liệu đính kèm Số: 15/2017/QH14.PDF