Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 10/2017/TT-BCT Ban hành quy trình kiểm đinh kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương

Số ký hiệu Số: 10/2017/TT-BCT
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
Loại văn bản Lĩnh vực khác
Người ký Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành 26/07/2017
Thời gian hiệu lực 15/09/2017
Tài liệu đính kèm Số: 10/2017/TT-BCT.doc