Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Số ký hiệu Số: 19/2017/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội
Loại văn bản Lĩnh vực khác
Người ký Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành 03/07/2017
Thời gian hiệu lực 15/08/2017
Tài liệu đính kèm Số: 19/2017/TT-BLĐTBXH.pdf