Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Số ký hiệu Số: 16/2017/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội
Loại văn bản Lĩnh vực khác
Người ký Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành 08/06/2017
Thời gian hiệu lực 22/08/2017
Tài liệu đính kèm Số: 16/2017/TT-BLĐTBXH.pdf