Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 02/2017/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Số ký hiệu Số: 02/2017/TT-BNV
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Loại văn bản Tài chính
Người ký Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành 12/05/2017
Thời gian hiệu lực 01/07/2017
Tài liệu đính kèm Số: 02/2017/TT-BNV.pdf