Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Số ký hiệu Số: 11/2017/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội
Loại văn bản Lĩnh vực khác
Người ký Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành 20/04/2017
Thời gian hiệu lực 15/06/2017
Tài liệu đính kèm Số: 11/2017/TT-BLĐTBXH.pdf