Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

Số ký hiệu Số: 02/2017/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ giao thông vận tải
Loại văn bản Lĩnh vực khác
Người ký Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành 20/01/2017
Thời gian hiệu lực 15/03/2017
Tài liệu đính kèm Số: 02/2017/TT-BGTVT.doc