Văn bản quy phạm pháp luật

hông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Số ký hiệu Số: 31/2016/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Môi trường
Người ký Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành 14/10/2016
Thời gian hiệu lực 01/12/2016
Tài liệu đính kèm Số: 31/2016/TT-BTNMT.pdf